Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy
Co nás konkrétně trápí:

- prezentace v Microsoft PowerPointu, které byla předána starostovi MČ 14


areál TJ Slavoj Hloubětín a návazných ploch: zanedbaný, nefunkční, plný bezdomovců

nevyhovující dětská hřiště obecně: chybí oplocení (považuji za základ alespoň u pískovišť), malá skladba herních prvků pro různé věkové skupiny, zaměřit se zejména na hřiště v rohu Kyjské a Hostavické, kde je možno využít celou louku, návaznost na studii MČ vedenou bývalou místostarostkou L.Svobodovou

údržba lesíku Lehovec (Aloisov): ve spolupráci s Lesy hl.m. Prahy dosáhnout pravidelné údržby, zejména jarní úklid odpadků, likvidace černých skládek, odstranění náletových křovin
nedořešená či neřešená zeleň v oblasti  a její využití pro sportovně rekreační činnost: ve spolupráci P-9 navázání na cyklostezku kolem Hořejšího rybníka, pozemky kolem Broumarské u Kyjského rybníka, park V Čeňku, ideálem by bylo opětovné propojení prostoru u Hořejšího rybníka a Hloubětína, celkově by označený prostor měl být maximálně zelený se zastoupením původních dřevin  

zlepšení stavu drobných travnatých ploch:  vtisknout jednotný ráz drobným zeleným plochám, kde chaoticky rostou různé dřeviny, např. mez pod hostincem v Chaloupkách, mez ulice v Chaloupkách mezi Kyjskou a Šestajovickou, např. možnost výsadby stromořadí lip

zkulturnění prostoru mezi dvorem Křižovníků a panelákem (území ohraničené ulicí Šestajovická, Soustružnická, Klánovická): možnost vybudování zelené plochy parkového typu, ideálně napojení na náměstí Ve Starém Hloubětíně

revitalizace náměstí Ve Starém Hloubětíně + dvůr Křižovníků

revitalizace prostor u Penny marketu a obecně bývalého Vetiškova nám.:

nové kulturní centrum Hloubětínská: nelíbí se nám architektonické řešení a cena

zlepšení stavu vozovek a chodníků: nové povrchy vozek spíše než neustálé záplatování, chodníky s bezbariérovými nájezdy, kolem historických budov (kostel, nám. Ve Starém Hloubětíně..) použití adekvátního povrchu (nikoliv asfalt)

vybudování chodníku podél ulice Oborská (úsek Hostavická- Lánská): zajištění bezpečného přístupu ke Kyjskému rybníku
řešení provozu ul.Průmyslová v návaznosti na územní plán: prosazení řešení směřující ke snížení hluku , emisí a ideálně propojení s oblastí u Hořejšího rybníka


Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz