Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy
Senior park

v roce 2013 se nám ve spolupráci s Městskou částí Praha 14 podařilo realizovat nové dětské hřiště v parku mezi ulicemi Klánovická a Šestajovická, za zdravotním střediskem a naproti bazénu. Ve Starém Hloubětíně se tak místo více méně zdevastovaného prostoru, zarostlého neudržovanými křovisky a noclehárny bezdomovců, stalo po rekultivaci zeleně velmi příjemné místo, za které se nemusíme stydět. Rádi bychom pokračovali ještě opravou zdi statku nad hřištěm a zhotovením takového obrázku nad dnešním hřištěm. Čekáme na restituci statku, abychom mohli se staronovým majitelem statku možnost realizace projednat.

Nad dnešním dětským hřištěm směrem k Šestajovické ulici by letos měla vzniknout ještě venkovní posilovna „seniorpark“, který by měl sloužit obyvatelům všeho věku. Od vzrostlejších dětí až po seniory. Proto ten název. Měl by vypadat asi takto:


V posilovně by měla být tato zařízení: Procvičování ramen, Elipsovité zařízení, Procvičování pasu, Procvičování chůze, Jezdecké zařízení a Serfovací zařízení. Náklady na pořízení cvičebních prvků, jejich dopravu a montáž by měly být něco přes 400 tisíc korun. Abychom zajistili realizaci „seniorparku“, podepsali jsme dohodu s MČ Praha 14 : Memorandum o spolupráci mezi MČ Praha 14 a o.s.Starý Hloubětín na vybudování „seniorparku“ u ulice Klánovická, na pozemku 784/3 k.ú. Hloubětín, Praha 14.

Z tohoto memoranda cituji: Přestože záměr na realizaci „seniorparku“ v ulici Klánovická zapadá do vizí a představ o rozvoji ploch, určených k této aktivitě, není ve finančních možnostech MČ Praha 14 investovat částku 400 000.-Kč, která je na realizaci potřebná v následujícím období. Na žádost zástupců o.s. Starý Hloubětín, kteří deklarovali zájem místní komunity na vybudování zmíněného „seniorparku“, bylo dohodnuto uzavření tohoto memoranda. Předmětem dohody MČ Praha 14 a o.s. Starý Hloubětín je příslib MČ Praha 14 podílet se 50% nákladů na vybudování hřiště a následně převzít hřiště do své správy v případě, že o.s. Starý Hloubětín bude schopno zajistit zbývajících 50% částky. (celý text Memoranda je uveden v příloze.)

Obracíme se proto na všechny, kteří nás chtějí a mohou podpořit v naší snaze o realizaci „seniorparku“ s prosbou: Pomozte nám shromáždit finanční prostředky podle memoranda, abychom získali potřebných cca 200.000.-Kč a dokončila by se přeměna nevzhledného místa ve Starém Hloubětíně na park, kde se lidi budou rádi setkávat a udělají také něco pro své zdraví.

Pokud se rozhodnete nás podpořit, můžete darovat finanční částku podle svého uvážení a svých možností na účet Občanského sdružení Starý Hloubětín o.s. u Komerční banky č.ú.: 107-6113010237/100. Dar může být převeden z účtu dárce nebo složen v hotovosti v pobočce Komerční banky v Hloubětíně, nebo můžete předat hotovost proti potvrzení (příjmovému dokladu) zástupci OSSH po předchozí dohodě. V případě přání můžeme ve všech těchto případech uzavřít mezi dárcem a obdarovaným (OSSH) darovací smlouvu. Vzor darovací smlouvy je uveden v příloze. K uzavření darovací smlouvy je potřeba doplnit nacionálie dárce a darovanou částku. Pokud se rozhodnete podpořit vybudování „seniorparku“ jakýmkoliv způsobem, uveďte, prosím, jednoznačně dárce. Na příkazu k platbě kromě dárce uveďte prosím konstantní symbol: 0378,(0379 při platbě v hotovosti), variabilní symbol 15012014 a text: DAR SENIORPARK.

Všem, kteří se rozhodnou realizaci „seniorparku“ podpořit, děkujeme. Stejně jako v případě dětského hřiště zveřejníme všechny sponzory minimálně na našich webových stránkách a věříme, že ve spolupráci s MČ P 14 i v časopise „Čtrnáctka“ pokud s tím dárce souhlasí.

Pokud se rozhodnete naší žádosti o sponzorský dar vyhovět podle některé alternativy, informujte nás prosím o výši sponzorského daru. Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci

Přílohy:
CVICEBNI PRVKY VENKOVNI POSILOVNY.pdf
IMG Memorandum_.pdf
darovaci smlouva podle noveho OZ.docxOdpověď lékaře na návrh zřídit ve Starém Hloubětíně seniorpark.

Dobrý den,


výborný nápad. Pravidelná protahovací cvičení jsou samozřejmě přínosná v každém věku. Výhodné je pravidelné cvičení s váhou těla či velice lehkým závažím v delších sériích.
Je nutné zabránit přetížení svalů i kloubů. Ve vyšším věku je velice nutné dbát na dostatečný čas na regeneraci.

Navíc je zde i nezanedbatelný přínos sociální. Toto místo by se mohlo stát přirozeným centrem setkávání mnoha lidí. Místem, kde se budou vytvářet i nová přátelství. K cvičení patří i vzájemná pomoc a dohled při cvičení. Mnoho starších občanů, ač ve velkoměstě, žije naprosto osaměle. Pro mnohé je problém oslovit jen tak někoho cizího na ulici. Při společném koníčku toto odpadá. Navíc je zde i reálná možnost kontaktů napříč generacemi bez ohledu na různé "sociální" bariery.

A jistě další důležitý faktor. Cvičení bude zdarma. Pro mnohé, kteří ještě či již nemohou pracovat  je nedostatek financí velice omezující v jejich aktivitách!

Proto projektu velice fandím. Doufám, že dobře dopadne a občasné Hloubětína získají další přirozené centrum pro svoji zábavu, oddech.

Místo nových setkání a přátelství.

S pozdravem sportu zdar MUDr. Milan Dusík
Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz