Starý Hloubětín o.s.
Úvod

Senior park

Dětské hřiště

2013 - činnost

2012 - rekapitulace

Dopis sousedům

Dopis starostovi

Cíle sdružení

Co nás trápí

Probíhající jednání

Stanovy

Organizace

Odkazy

Vážení sousedé,

Starý Hloubětín, území mezi Poděbradskou, Průmyslovou a Slévačskou ulicí včetně lesíka mezi Hloubětínem a Kyjemi-Aloisovem je dle našeho názoru v posledních mnoha letech ze strany hlavního města Prahy a Městské části Prahy 14 opomíjen. Do okolí našich domovů nejsou směřovány téměř žádné finanční prostředky na opravy či investice. Nejenže chceme na problémy, které nás trápí, upozorňovat příslušné odpovědné úředníky, ale zejména se chceme podílet na jejich řešení.

Rádi bychom vás informovali, že jsme 15.2.2012 založili občanské sdružení Starý Hloubětín o.s. (dále SHos). Základním cílem sdružení je dosažení udržované, opravené, čisté a bezpečné části města, ve které budou obnoveny a rozvíjeny zelené plochy k odpočinku a rekreaci, dětská i sportovní hřiště, opravené a čisté ulice a chodníky. Chceme, aby v Hloubětíně lidé rádi bydleli a s radostí jej navštěvovali a třeba tady i podnikali.

Rádi bychom naší aktivní činností podpořili řešení dlouho přehlížených problémů v naší čtvrti. Jedná se především o:

-neuspokojivý stav zelených ploch, chodníků a komunikací

-dlouho neřešený stav náměstí ve Starém Hloubětíně (stará Hloubětínská náves) a náměstí u obchodních ploch (dříve Vetiškovo náměstí)

-obnovení nebo vybudování dětských hřišť podle doporučení Evropské Unie

-zanedbaný areál fotbalového stadionu v Hloubětíně a návazných ploch

-neudržovaný lesík nad Hloubětínem (směrem k Aloisovu) včetně bývalé překážkové dráhy.

Vážení sousedé, plně chápeme, že máte mnoho svých vlastních starostí a povinností, nicméně byli bychom rádi, kdybyste nás v naší snaze zlepšit podobu našeho nejbližšího okolí podpořili v řadách našeho SHos. Oceníme i formu volnější spolupráce při řešení jednotlivých problémů.

Pokud vás možnost spolupráce s námi zaujala, prosíme, obraťte se na nás:

E-mail: staryhloubetin@seznam.cz nebo své písemné podněty vhoďte do schránky SHos, umístěné proti vchodu do prodejny Penny Market na náměstí, vpravo vedle automatu na nápoje. Případně se můžete zúčastnit po předběžné telefonické dohodě schůze výboru SHos, která se koná každý první čtvrtek v měsíci, v prostorách restaurace na Slavoji.

Informace o činnosti SHos se můžete dovědět na www.staryhloubetin.cz.

S pozdravem za Starý Hloubětín o.s.

                                                                            Ing.Miloš Rašek

                                                                       předseda výboru OSSH


Kontakt: staryhloubetin@seznam.cz